La Mulţi Ani, domnule Vicepreşedinte Dan Toma Dulciu!

Vicepreședintele Asociației Scriitorilor Români din Austria, Dan Toma Dulciu, își sărbătorește astăzi ziua de naștere.

astăzi, la ceas aniversar când Domnul V-a învrednicit să mai adăugați un an la buchetul vieții, venim şi noi, Asociația Scriitorilor Români din Austria către Domnia Voastră cu cele mai alese urări de sănătate și viață liniștită cu multe şi frumoase împliniri.

De-a lungul timpului ați reușit să ne convingeţi că sunteţi un bun creștin și vă dorim să excelaţi în continuare pe cale literară fără a vă pierde elanul și entuziamul de a reprezenta şi susține cu credinţă şi demnitate promovarea valorilor spirituale, naționale și culturale în rândul comunității românești din Austria.

Remarcăm preocuparea de cercetare în activitatea  literar-ştiinţifică și se concretizează, de asemenea, cu preocupările practice, exigent în primul rând cu sine însuși și credincios conceptului ”învățare pe tot parcursul vieții”, domnul Dan Toma Dulciu și-a completat și perfecționat mereu cunoștințele. Stau mărturie în acest sens cele câteva volume de studii monografice dedicate vieții și activității marelui nostru poet Mihai Eminescu.

În numele întregului colectiv de scriitori membri ai ASRA, doresc să îi urez cu acest fericit prilej să se bucure de realizările și împlinirile de până acum, să le cultive și să le înmulțească, pe mai departe. Să aibă parte de multă putere de muncă în continuare, succes, sănătate, fericire și prosperitate, alături de cei dragi.

La Mulţi Ani, domnule vicepreşedinte Dan Toma Dulciu!

2 Comments

  1. Sunt impresionat de măgulitoarele cuvinte ce mi le adresați de ziua de naștere. De aceea, fără să fie un răspuns de complezență, vă spun că mi-a făcut plăcere să le aud rostite de Domnia Voastră, apreciindu-le ca o încurajare, ca un îndemn să fiu așa cum mă descrieți. Altfel, venite din partea oricui altcineva, le-aș considera expresia unei laude nemeritate. La rândul meu, apreciez pasiunea și talentul dvs. pe tărâm literar, dar mai ales energia debordantă cu care înjghebați prin forțe proprii o formă de asociere pentru intelectualitatea românească din țara de adopție, și nu numai, prin crearea Asociației Scriitorilor Români din Austria. Punându-mi mintea și condeiul întru slujirea personalității lui Eminescu, m-am regăsit în idealurile ASRA ( în gândul meu o asemuiesc cu ASTRA de odinioară). Trebuie să recunosc satisfacția de a găsi în poeta Daniela Gumann, în familia scriitorilor Daniela și Constantin Gumann, nu doar pe Președinta ASRA, ci mai ales un partener ideal de proiecte literare, culturale, artistice, amfitrioană desăvârșită a actului de creație. Am văzut în persoana Dumneavostră, doamnă Daniela Gumann, un model de prietenie literară, un mecena al tuturor scriitorilor români din Austria, ”condee ale diasporei”, încurajate, sprijinite și îndrumate în nobila lor pasiune de a scrie, de a crea opere literare ce merită să fie tipărite sub formă de volume de poezie, eseuri sau proză. La rândul meu, vreau să cred că acele cuvinte de apreciere sunt de fapt adresate nu numai mie ci, în primul rând, Asociației Scriitorilor Români din Austria, căreia m-am alăturat cu convingere, încă de la crearea acesteia. Dați-mi voie să adresez și eu La Mulți Ani asociației pe care o conduceți, care va sărbători în curând un an de la înființare. Cu afecțiune, Dan Toma Dulciu (Viena, 25 ianuarie 2019).

Comments are closed.