Sterian Vicol – Versuri

Vicolind

Tot vicolind tot vicolind

Mă muşcă lupul din colind

Şi nu ştiu dac-o fi fiind

Ochiul candelei s-aprind –

Tot vicolind tot vicolind

Crenguţa ta privesc cu jind

Cum alţii fructul îţi desprind

Că eu rămîn orbecăind –

Tot vicolind tot vicolind

Cînd pe la Prut cînd pe la Ind

Mi-am spart corabia în Pind

Şi-acelaşi sînt şi tot iubind

Tot vicolind tot vicolind

Nici timpul n-am cum să-l mai prind

Mă urlă lupul din colind

Icoana ta să pot s-aprind…

Pînza vinului tînăr

Între două ciubere cu struguri striviţi

de picioarele Mariei şi-ale fetelor ei,

flutură pînza vinului cel tînăr – coamă de leu,

de neatins ca şi pînza copilului dormind –

Eu mă joc în oglinda vinului cel tînăr

şi lama cuţitului e roşie ca un trandafir

strivit, lîngă mine e cineva fără umbră,

umbra-i chiar pînza vinului cel tînăr –

Ţîşnind puternic printre degetele Mariei

vinul cel tînăr pare un foc ce-mi ademeneşte

trupul înnoptat, mirarea mea de-a fi încă

stăpîn pe vinul cel tînăr cu pînza-i pe ochi –

Şi totuşi eu caut dincolo de pînza vinului

cel tînăr, caut zumzetul cenuşii ce va fi

ultimul din destrămarea focului, mai aproape

de strigătul meu ca vinul fluturînd la tine!

Sub semnul vinei

Cînd nu mai vii, grădina trece în oglinzi

Împurpurînd încet căderea ceţii mai întîi,

Cînd nu mai vii, înseamnă că mă vinzi

Chiar versului ce-l scriu, în care-o să rămîi;

De nu mai vii, rămîi Doamnă în grădină

s-auzi murind privighetoarea pe-un ram,

cărarea şerpuind nu-i decît o ghilotină

ascunsă-n salcîmi de pe cînd tînăr eram…

Cînd alergi

Cînd alergi pe vîrfuri de plopi

soarele ţi se culcă pe mîini

şi pe pleoape,

cînd vine noaptea cu luna

numai jumătate,

ca un vînător înzăpezit

eu încă mai depăn scara de cînepă

pîn-la coapsele tale

păsări gemene

devorînd lumina.

Lupul cel tînăr

Pentru o noapte a sîngelui

înflorind uneori pînă în cartea

cea veche cu umbre încă întregi,

pe scări invizibile, către vămile

cui te cobori pe funii de ceaţă

dansul dintîi să dezlegi?

Şi parcă e-o plutire şi parcă-n

adîncul ferestrelor înot

şi noaptea-i lupul cel tînăr

cu sînge pe bot!

Sterian Vicol – Versuri