NICOLAE LABIȘ – Un meteor pe cerul poeziei românești

NICOLAE LABIȘ – Un meteor pe cerul poeziei românești                                              AVĂDANEI  CONSTANTIN Desigur, foarte mulți dintre noi l-au citit și recitit pentru deplina înțelegere a poeziei marelui poet. Acum 63 de ani, la 22 decembrie 1956, trecea în lumea umbrelor  marele poet național Nicolae Labiș, lăsându-ne o neuitată ,,amintire frumoasă”. …

Nicolae Nicoară-Horia

Stau și-ascult Colindul… Kuppenheim, Luni, 2 Decembrie 2019 Stau și-ascult Colindul dinspre-acasă, Mamă, Și de-o vreme parcă zările mă strâng Cum strângeai odată cerul sub năframă, Steaua se înalță tot mai sus pe crâng; Mâinile spre rugă n-o mai pot atinge, Se va naște Pruncul iar în Betleem? Mi-a plecat …