Apa tulburată

Zorii anului s-au deschis
Timid gingaş şi cu iubire
Păşind pe marea de nisip
Un fir plăpând în devenire

Un strop de apă luminată
De va cădea într-un surâs
Îl va cuprinde într-o piatră
Să uite dorul lui din plâns

Va prinde rădăcină-n cânt
Va urca smerit în scara lui
Prin piatra întâiului cuvânt
La apa sfântă a… duhului
05.01.2020