Praf de nisip și de stea

Știam că secunda asta va pleca, Scuturându-se de nisip și de sarea ce-i pictase obrajii. Eram singuri pe plajă, Scotocind cuvintele, amestecându-le, Împărțind silabe și interjecții, Tu priveai în zare, spre mugetul ascuns al furtunii nenăscute încă, Priponită în ciot de corali, Incapabilă să-ți mărturisească despre seara ce vine. Nici …