ASRA – Suntem puțini dar buni

Astăzi am primit prin email cererea de aderare în ASRA -Asociația Scriitorilor Români din Austria a domnului Stefan Dumitrescu. Nimic deosebit până în prezent, nu? Când am început să citesc activitatea și meritele obținute de-a lungul carierei Domniei Sale, vă spun sincer, că în formă de respect m-am ridicat în picioare în fața calculatorului unde pe desktop se afla deschisă cererea de aderare a Domniei Sale.

Prezența deosebit de activă a domnului Stefan Dumitrescu a onorat cu dăruire, pasiune și competență toate treptele scriitoricești,  i-a adus o înaltă recunoaștere a meritelor și o deosebită apreciere din partea unui public larg.  Un scriitor român contemporan, publicând o operă impresionantă ca număr, dar și ca gen literar,  membru al Uniunii Scriitorilor din România, unul dintre cei mai mari scriitori europeni, este de mulţi ani propus la Premiul Nobel de Fundaţii culturale, de societăţi ale scriitorilor, de personalităţi culturale.

Domnul Ştefan Dumitrescu este unul dintre membrii importanţi ai Biroului de Viitorologie de la Bucureşti, este cel care a descoperit al Treilea mare Tip de Inteligenţă (scriitorul este Licenţiat al Facultăţii de Filozofie, Bucureşti, 1973, domeniile lui fiind Psihologia, Pedagogia, Sociologia, Economia, Viitorologia, domenii în care a dat lucrări de valoare) pe care l-a denumit „Inteligenţa pozitivă şi Inteligenţa negativă”. Este autorul unei lucrări de importanţă capitală, care revoluţionează Ştiinţa economică, lucrare intitulată „NOUA ŞTIINŢĂ ECONOMICĂ A SECOLULUI XXI SAU PSIHO-ECONOMIA”, în care este descrisă descoperirea Sistemului economic al viitorului, denumit de autor „SISTEMUL SOCIO-ECONOMIC DE EVOLUŢIE”.

S-a remarcat deopotrivă ca poet, prozator, dramaturg, eseist, critic și istoric literar, filozof și analist politic. Scrierile sale au devenit foarte căutate și citite mai ales după câștigarea unui concurs, care i-a dat dreptul de a continua romanul lui Marin Preda, Delirul, vol I.

În semn de recunoaștere a meritelor deosebite pentru opera sa impresionantă prin număr, dar şi prin genuri literare i-au fost acordate un număr impresionant diplome și distincții.

Este o mare onoare pentru noi toți și o nedisimulată bucurie să vă primim astăzi ca membru de onoare al ASRA, de a vă arăta prețuirea de care  meritați să vă bucurați pentru excepționala dumneavoastră activitate.

În ASRA se afla deja înscris și  Domnul  Dan Toma Dulciu –  filolog și  autor al unor studii și cărți despre viața și opera marelui nostru poet național Mihai Eminescu, care, plecând de la lucruri mici, o fotografie, un film, arhive neatinse de ani buni, a reușit să întocmească fortărețe pentru cei ce se pierd în ceață. Domnul  Dan Toma Dulciu esteunintelectual de vază care a studiat  în Egipt şi prin alte ţări islamice, cunoscător de limbă arabă și engleză, mai nou și limba germană pentru faptul că s-a stabilit la Viena.

Vă urăm ani mulţi şi sănătoşi în care să ne fiți alături ca model de urmat mai departe ca profesionişti demni să vă călcăm pe urme. Si permiteţi-mi să spun că a călca pe urmele dumneavoastră este extrem de dificil deoarece, impune o conduită impecabilă atât ca scriitori cât şi ca oameni.

Vă felicităm pentru tot ceea ce ați realizat până acum, vă dorim multă sănătate și putere de muncă pentru a vă continua cu aceeași pasiune și competență, activitatea pe tărâmul cucerit deja de dumneavoastră.

Cu deosebită stimă și aleasă prețuire,

Daniela Gumann – Președinte Fondator al Asociației Scriitorilor Români din Austria