Sterian Vicol – Versuri

Versuri spuse pe-ntuneric

In memoriam Ioanid Romanescu

Nu scriu pe nisip

nu vreau să trec marea

fiindcă nu ştiu să înot

către clanţa morţii…

*

Eu cînd merg nu merg

alunec doar pe pîrtia

părului tău în vîntul

rupînd ramuri în munţi.

*

Cine scrie / strigă o singură vocală

cenuşa-i deja pe-un făraş

purtat de-o femeie

cu gura plină de sînge.

*

Nici cămaşa nu-i curată

putea fi folosită ca ştreang

pentru cocorul rătăcit

în ceţurile toamnei.

*

A ce miroase cuvîntul tău

cînd jetul de maci se-apropie

de marginea rîpei,

acolo unde fetia Mariei încă

mai e în frunze de cînepă?

*

Satul – l-ai uitat demult –

el ţine greul astrelor şi

ochiul tău mai aproape de moarte

sus pe cumpăna fîntînii.

*

Numai Unul – eu eram –

luminînd poemul spînzurînd

de pleoapa iubitei!

*

Cartea are umbră

Pagina scrisă are umbră

Cum umbră are privirea ta

Simplă literă şi umbră.

*

Trebuie să fii semizeu pentru

a-ţi creşte pui de zarzăr

între degetele mîinii cu care

se poate scrie un poem.

*

Versul meu ca o tăietură de secure

egal cu pasărea din colivie

ce se sugrumă cu propriile-i

gheare.

*

Vîntul ia forma copacului dansînd

cum părul femeii culcate

pe pămîntul în care se-aude

sămînţa urcînd.

*

Gustul sîngelui poate deveni

cultul celui care scrie într-o

noapte despre trupul Poeziei.

*

Tot mestecă poeţii, tot mestecă

macii cîmpiei cînd vor să treacă

frontiera dinspre firul ierbii

şi gura taurului încă ne-njunghiat.

*

Sînt ultimul copil din satul meu

care încă atîrnă de creanga stejarului

cu părul fluturînd în Steaua Polară.

*

Ghinda mică verde bună de cîntec

ca mugurul copilului

rourînd iarba verde din buza

rîpei în care lunecam.

*

Cuib de ciocîrlie pe mormintele

părinţilor şi picioarele copiilor

alergînd dincolo de sîrma ghimpată.

*

Număr din nou, iată, pietricelele

colorate aruncate demult în copilărie

în lanul de cucută în care Maria

dansează şi acum în memorie!

Sterian Vicol – Versuri