JAR ROŞU ȘI OBRAJI FIERBINŢI

Roşise, prinsă parcă de-un tremur

E viață roșu. E iubire și mânie,

Ce tulbură orice împărăţie.

Mă-ntorc în mine. Mă cutremur…

Şi cântă-a dragoste cocoşii.

Răsfrângeri tandre în amurg

Îmi scap-un scâncet şi lacrimile curg…

Prefațând apusurile roşii

Cu mantii roșii, înfiorare şi inimile-n toi

Umanităţi edenice îşi fabrică un vis.

Ca şi-n război, orice este permis.

Pricepi că-i tot iubirea, cu flăcările ei.

Apoi , cu fruntea-n jos, roşind,

Se simte vinovată , se apără, se-acuză,

Și pasiunea, iluzia cu rîvnă o urmează.

Apoi decepţia căindu-se, asculți grăind.

Nu mai aștept nimic, decât dreptul la fericire!

Din huma înroşită de sânge şi de moarte

Virtuţile omului simplu sunt afirmate:

-Te naşti, iubeşti şi mori tot din iubire!

Când noaptea tace-atât de mult şi greu

Invoc Divinitatea, şi cerul, şi toți sfinţii,

Punând păcatul greu în flacăra dorinții

Parcă aud că plânge Dumnezeu.

Simt foc în vene și-n lacrimi pasiunea îmi învălui

Pierdut-am tot dar mi-a rămas iubirea.

Plăceri cuminţi, avîntul, răzvrătirea,

Căci de durerea mea, nu-i pasă nimănui.