DOREL RAAPE – Cazania Îngerului Căzut

                                  

              DOREL RAAPE

             Cazania Îngerului Căzut                                   

Jurnalul Sărmanului Dionis sau despre  Complexul  Humbert-Lolita               

            Rugăciunea sărmanului Dionis 

     Sfinte Îngere, cel ce stai înaintea

pătimaşului meu suflet

şi al vieţii mele cele ticăloase,

nu mă lăsa pe mine păcătosul,

nici te depărta de mine pentru neînfrânarea mea!

Nu da loc demonului celui viclean 

Să-mi stăpânească cu silnicie acest trup muritor

 Iartă-mi cu toate cu câte te-am scârbit în toate zilele mele

Şi mă păzeşte de toată ispita potrivnicului!

       Fapte I, 1 – 8 …Nu al vostru este să ştiţi anii sau vremile… 

      DUMINICA PASTELUI Ev. Ioan I, 1 – 17  -…mort fără lumină…

        –  Uff,  ce  mai  zgheară  popa  ăsta !  Mort  fără  lumină ?!  Aproape adormisem, ce-i aşa mare chestie să mori fără lumină?! Şi ELa murit fără lumină, nu i-a ţinut nimeni lumânarea aprinsă la capul încoronat cu spini şi a înviat şi s-a ridicat la ceruri şi şade în dreapta Tatălui… Am fost acolo şi ştiu că a murit fără lumină, El Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut nu făcut

      Ce mai zgheară popa acesta, zgheară de nu mai poate dormi un creştin în biserică. Marcu nu a fost acolo, nici Tatăl, nici Duhul lor Sfânt nu a fost acolo. Eu am fost acolo! Cine i-a spus atunci că în ceasul al nouălea a strigat: „Eloi, Eloi, lama sabactani !” Luca s-a aflat şi el în treabă şi a scris că era pe la ceasul al şaselea, nici el nu a fost acolo, eu am fost. Era o zi minunată cum n-a mai fost  până  atunci,  nici  de  atunci,  eram  zdrobit,  leşinat  de  bucurie,  un adevărat extaz şi mă ţineam aproape de Maria Magdalena, ea a fost acolo, dar nu a scris nimic. El a zis doar: „Mi-e sete!” Unul dintre ostaşii mei a pus într-o ramură de isop un burete cu oţet şi i l-a dus la gură, EL a gustat oţetul  a zis: „S-a isprăvit!” şi a murit, şi-a dat Duhul. Şi-a dat Duhul Sfânt cel ce de la Tatăl purcede. Augustin nefericitul a zis: „…Duhul Sânt cel ce de la Tatăl şi Fiul purcede…” poate avea dreptate am fost acolo când „Duhul Lui Sfânt” a ieşit din EL, de s-a cutremurat Pământul cu tot cu Universul în care se învârte. Duhul Sfânt cel de viaţă dătător a ieşit din EL, când era pe cruce şi nimeni nu-i ţinea la cap o lumânare, a murit fără  lumină.

     -…mort fără lumină…

      – Ce mai zgheară popa ăsta, ce-i aşa mare chestie că tânărul ăsta a murit  fără lumină?! Şi tâlharii din dreapta şi stânga Lui şi-au dat duhul lor banal, nu sfânt, tot fără lumină… 

       –  În  ceasul  al  şaselea  a  început  să  se  întunece,  în  ceasul  al  nouălea perdeaua dinăuntrul templului s-a rupt în două de sus până jos, pământul s-a cutremurat…

       – Aproape adormisem, aşa a început dărâmarea  Templului lui Solomon: de la perdea, de la catapeteasmă…

       -Ce zgheară popa ăsta!

     – Nu te mai tângui atât, ştiu că suferi când îţi aduci aminte. De răul tău nu pot asculta liturghia…

    – Aici erai, Frumosule, nu scap de tine nicăieri…

      –  Nu-mi  place,  dar  trebuie  să  te  marchez  strict  mai  ales  aici,  în  casa Domnului…

     – Domnului antrenor, aşa ţi-a dat indicaţie Domnul, domnul antrenor!

       – Te marchez, dar tot ai reuşit să mă fentezi, aseară ai reuşit să mă driblezi, să mă scârbeşti. Ai reuşit să mă scârbeşti cu ce l-ai pus să facă cu baba. Dacă făcea ce a făcut cu o fată tânără, frumoasă, doar mă întristam cum am m-am mai întristat şi altă dată, baba m-a scârbit.

    -E plin Iadul de curve bătrâne, nici o târfă tânără nu e în Iad, asta e o taină pe care nu o pot pătrunde, dar aseară a fost doar vina ta.

     – Întotdeauna găseşti că e doar vina mea…

    – Cine i-a băgat în suflet frica că ar putea să-l muşte tocmai de.… şi să-l lase fără frumuseţe de …?Tu!

      – Frica e începutul înţelepciunii. Credeam că dacă îi bag în suflet frica asta nu va face aşa ceva niciodată…

     –  Frica  de  Domnul  e  începutul  înţelepciunii,  Frumosule,  nu  frica  de muşcătura femeii. Din cauza ta  şi a fricii pe care i-ai băgat-o în suflet a trebuit să găsesc o femeie fără dinţi, găsisem o frumuseţe de fată fără nici o carie…

       – Cel mai mult m-ai scârbit când baba şi-a scos proteza şi a stins lumina.

     – Ştiu că poţi vedea şi pe întuneric…

       – Ne rugăm pentru robul lui Dumnezeu mort fără lumină…

     –  Nu mai  zghera,  popo,  ce-i  mare  daravelă  că  a  murit  fără  lumină? Frumosule,  veni  vorba  de  lumină,  de  ce  tot  se  roagă  popa  acesta  şi zgheară, de mă surzeşte că a murit unul fără lumină?

         – Te prefaci, Viclene, că nu ştii că lumina e frumoasă?!

fragment din romanul CAZANIA, autor Raape Dorel