EXTRAS DIN GRĂDINILE DRAGOSTEI

EXTRAS DIN GRĂDINILE DRAGOSTEI  

Pentru ca florile dragostei să nu sufere niciodată   

mereu să fie înmugurite,   

mereu în floare,   

să le crască bobocii din care fericirea  îşi gustă necatrul,  

aveţi grijă de grădina iubirii.   

În fiecare clipă ea trebuie însămânţată,   

hrănită cu fructele ce le culegeţi din sufletele voastre,  

udată cu lacrima univesului din care izvorăşte fiorul dragostei.   

Când deschideţi poarta chemării purificaţi-vă paşii. 

Aleea dragostei e o cale lungă  

şi ea poate duce oriunde mâinile grădinarului  

plantează sămânţa iubirii. 

Să vă ţineţi de mână când vreţi să rupeţi o floare  

cu gând de a fi dăruită,  

doar aşa suferinţa ei vă poate ierta   

şi înţelege gestul din sensul durerii ei stăpânită  

Seara, 

când Regina Nopţii vă ameţeşte cu parfumul ei răscolitor  

mângâiaţi-i petalele înainte de a vă abandona dăruirii.  

Gustul fructelor proaspete de care veţi fi inundaţi  

vă va înveli trupurile în parfumul dragostei  

Nu peste mult timp  

zgomotul nopţii pustii va începe pregătirea zorilor  

pentru a re înmuguri florile dragostei matinale. 

Ce aţi semănat în grădinile simţirii voastre  

veţi culege acum  

bucurându-vă ochii cu mirosul rodului copt

din cartea IUBIRE  CUANTICĂ