ARTA SONORĂ și INTERDISCIPLINARITATEA

ARTA SONORĂ și INTERDISCIPLINARITATEA

COLOCVIUL NATIONAL DE MUZICOLOGIE

IAȘI, EDIȚIA XXIII, 26 – 27 FEBRUARIE 2021

PREȘEDINTE DE ONOARE

PROF. UNIV. DR. GHEORGHE DUTICĂ

PARTENERI:

Universitatea Națională de Arte George Enescu lași

Facultatea de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice

Decan, Conf. univ. dr. Ciprian Andrei Ion

Centrul de Cercetare Stiinta muzicii

Conf. univ. dr. Diana-Beatrice Andron

Inspectoratul Școlar Județean lași

Inspector Școlar General — Prof. dr. Genoveva Aurelia Farcaș

  Colegiul National de Artă Octav Băncilă lași                          

Colegiul National Iași

  Director, Prof. Gheorghe Gheorghiță Vornicu                     

Prof. drd. Gabriela Rusu

Director adj., Prof. dr. Ilie Gorovei

 Prof. dr. Loredana-Elena Filipescu                       

Colegiul National Costache Negruzzi Iași

   Prof. dr. Carmen Almăsanu              

Prof Alina Tirică

Școala Gimnazială Ion Ghica lași

Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări, Iași

Prof. Ciprian Juncă Prof. Tatiana Bejan

Coordonator proiect — Prof. Maria Georgeta Popescu

Detalii găsiți accesând http://muzicologie.ro/editia-2021