Insomnia mea

Insomnia mea

Îți amintești?

Făceam colier din cuvinte alene rostite

și îți decoram frăgezimea cărnii.

Ispită, născută pe pagini de carte,

Cutreieră-mă cu nesăbuita ta nepăsare,

Atinge-mi nervii îndelung osteniți

De preaplinul dorinței ascunse.

Dăruiește-mi clipa aceea,

Rostogolirea frenetică a trupurilor,

Rănind iarba grasă din ecologicul pat nupțial,

Biciuiește-mi mintea, rămasă la stadiul de larvă,

Cațără-te pe incomensurabila mea sete de tine.

De bine.

De tine.

Rănește-mă, aruncând vorbe în doi peri,

Strivește-mi lacrima,

Râzi și plângi,

Totuna,

Dă la o parte ultima stare absentă din sinele meu.

Pe urmă, adormi lângă insomnia mea

Și lasă-mă să-ți văd lacrima,

Transformându-se într-o picătură de rouă.

                                                                                  Cătălin Negoiță